آدرس فعلی سایت: film7media-ir1.xyz

برای استفاده از همه امکانات ,لطفا در سایت عضوی شوید

ورود به پنل کاربری

ژانرها

بر اساس

The Big Bull - گاو بزرگ 2021

با زیرنویس چسبیده

Hotel Rwanda - هتل رواندا 2004

زیرنویس چسبیده+ دوبله فارسی

12 Years a Slave - دوازده سال بردگی 2013

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Super 30 - سوپر 30 2019

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Devil's Double - بدل شیطان 2011

با زیرنویس چسبیده

The Dig - حفاری 2021

با زیرنویس چسبیده

Müslüm - مسلم 2018

با زیرنویس چسبیده

Bohemian Rhapsody - حماسه کولی 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Pianist - پیانیست 2002

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Favourite - سوگلی 2018

با زیرنویس چسبیده

Green Book - کتاب سبز 2018

با زیرنویس چسبیده

First Man - نخستین انسان 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Mank - منک 2020

با زیرنویس چسبیده

The Walk - بندباز 2015

با زیرنویس چسبیده

The Aviator - هوانورد 2004

با زیرنویس چسبیده

Tesla 2020

بیوگرافیدرام

Hamilton 2020

بیوگرافیدرامتاریخیموزیکال

Hacksaw Ridge - ستیغ جهنمی 2016

با زیرنویس چسبیده

True History of the Kelly Gang 2019

بیوگرافیجناییدراموسترن

Capone 2020

بیوگرافیجناییدرام